fbpx
Skip to content

ЕЛА С НАС

Декларация за информирано съгласие

Уважаеми родители, с настоящата форма най-учтиво молим да дадете информация и съгласие, които са ни необходими да продължим обслужването Ви, обучението и грижите към детето.
Попълването на декларацията се изисква еднократно при първа регистрация за участие в заниманията на ЕЛА С НАС!

От своя страна декларираме, че е осигурена безопасна среда при обучението, грижата и престоя на детето по време на заниманията, както и защита на неговите права и интереси. Персоналът е с необходимата численост и притежава съответната професионална квалификация и опит.

Заявяваме, че ще спазваме всички необходими хигиенни изисквания и правила за противоепидемичен контрол за защита здравето и живота на всички деца, но не може да дадем гаранции за неразпространяване на COVID-19.

Екипът на “Ела с нас”

Документи за попълване